TẦM NHÌN SỨ MỆNH

Trung tâm tư liệu Phật giáo Việt Nam được thành lập với mục tiêu bảo tồn, lưu giữ, trưng bày và khai thác phát huy giá trị thông qua các hoạt động phục vụ nghiên cứu, đào tạo và phát triển sản phẩm liên quan tới cơ sở dữ liệu.

Tầm nhìn:

Xây dựng một Trung tâm tư liệu Phật giáo Việt quy mô và đầy đủ, theo hướng tích hợp, liên ngành, hiện đại, bao gồm nhiều chức năng khác nhau.

Xây dựng Hệ thống tư liệu về Phật giáo Việt Nam được số hóa gồm nhiều loại hình khác nhau, liên quan đến các khía cạnh của đời sống dân tộc Việt Nam:  văn hóa Phật giáo, văn học Phật giáo, nghệ thuật, tư tưởng, tôn giáo, điêu khắc, kiến trúc….

Trung tâm tư liệu Phật giáo Việt Nam sẽ là nơi giao lưu kết nối những người quan tâm tới tôn giáo tín ngưỡng, Phật giáo Việt Nam.

Là một trung tâm bảo tồn và lưu trữ các tài liệu quý, hiếm liên quan đến Phật giáo.

Trung tâm tư liệu Phật giáo Việt Nam sẽ là nơi cung cấp các loại tư liệu phục vụ đào tạo, nghiên cứu liên ngành liên quan tới tôn giáo học và là nơi tổ chức nghiên cứu về bảo tồn tư liệu Phật giáo Việt Nam.

Sứ mệnh:

Tổ chức thu thập và sưu tầm và nghiên cứu xuất bản các nguồn tư liệu Phật giáo Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Tổ chức hệ thống hóa, số hóa, lưu trữ, bảo tồn các tư liệu Phật giáo Việt Nam.

Phục vụ tra cứu theo các nhu cầu nghiên cứu, đào tạo; khai thác, sử dụng và phát huy giá trị tư liệu Phật giáo  Việt Nam được lưu trữ.

Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học về tư liệu Phật giáo Việt Nam.

Tư vấn, cung cấp các dịch vụ về lưu trữ, trưng bày, triển lãm, giới thiệu tư liệu Phật giáo Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các hoạt động giao lưu, trao đổi, hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực tư liệu Phật giáo Việt Nam.

cơ cấu tổ chức

Giám đốc Trung tâm: Thượng tọa, TS Thích Tiến Đạt

Phó giám đốc: 

 1. (Thượng tọa Thích Minh Tín, Hiệu trưởng trường TCPH HN)
 2. Ts. Nguyễn Huy Khuyến

Thư ký: 

Thủ quỹ: (Ni sư Thích Đàm Vân)

Hội đồng cố vấn:  (Trưởng ban Trị sự các tỉnh, các Phó chủ tịch phía Bắc, các Giáo sư đầu ngành chuyên môn)

 1. Chủ tịch hội đồng: GS.TS Lê Mạnh Thát
 2. Hòa thượng Thích Gia Quang
 3. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (HN)
 4. Hòa thượng Thích Quảng Tùng (HP)
 5. Hòa thượng Thích Quảng Hà (ND)
 6. Thượng tọa Thích Thanh Vân (HD)
 7. Hòa thượng Thích Thanh Hiện (HY)
 8. Hòa thượng Thích Thanh Quyết (HVPGVN)

Ủy viên ban điều hành:

 1. Thầy Thích Tâm Hiệp
 2. Đại đức Thích Giác Thành (chùa Linh  Ứng, Hải Dương)
 3. Đại đức Thích Nhuận Phước
 4. Đại đức Thích Di Sơn (chùa Úc Lý, Hà Nội)
 5. Thượng tọa Thích Thanh Đoàn (chùa Thọ Vực, Nam Định)
 6. Thượng tọa Thích Thanh Phương (chùa Sủi, Hà Nội)
 7. Thượng tọa Thích Thanh Cường (Hải Dương)
 8. Đại đức Thích Quảng Thuyết (chùa Đống Cao Hải Dương)
 9. Cư sĩ Trần Ngọc Thoan
 10. Cư sĩ Phạm Thị Giang
 11. Cư sĩ Nguyễn Thị Loan

Cộng tác viên chuyên môn:

 1. Thạc sĩ Đào Xuân Ngọc (Viện Nghiên Cứu Kinh Thành)
 2. Kiến trúc sư Trần Trung Hiếu (kiêm nhiếp ảnh gia)
 3. Nhiếp ảnh gia Tạ Quang Bảo (chuyên chụp ảnh chùa)
 4. Chuyên gia thư pháp Lê Thanh Hải (Ứng Hòa Dã Phu)
 5. Nhà nghiên cứu Hán Nôm Lê Quốc Việt
 6. Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Thanh (Viện Nghiên cứu Hán Nôm)

Nhân sự chuyên trách:

 • Ban Công nghệ  (Trần Ngọc Thoan, Phan Anh Dũng, Lê Duy Quang, Nguyễn Mạnh Tú, Phạm Nam Khánh).
 • Ban Biên mục (Nguyễn Minh Vương, Thích Nhuận Phước, Nguyễn Huy Khuyến, Phan Anh Dũng, Trần Ngọc Thoan, Trần Hải Vân).
 • Ban số hóa (Nguyễn Thành Trung, Phạm Thị Giang, Trần Ngọc Thoan, Nguyễn Quang Phúc, Nguyễn Văn Thanh Đông, Nguyễn Đình Phùng, Lê Văn Sơn, Doãn Đăng Hưng, Nguyễn Minh Vương).
 • Ban truyền thông (Nguyễn Trọng Thắng, Phạm Thị Giang, Đặng Hương Giang, Lê Thị Thảo, Lê Văn Sơn, Doãn Đăng Hưng).
 • Ban sản phẩm (Trần Hải Vân, Trần Ngọc Thoan, Nguyễn Huy Khuyến, Nguyễn Thị Yến, Phạm Văn Tuyến, Nguyễn Thị Loan, Đào Thị Thu Hà, Mai Thị Hiền).
 • Ban Hành chính (Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Huy Khuyến, Thích Nữ Đàm Vân, Nguyễn Thị Hiên, Phùng Thị Ngát).
 • Ban Biên tập chuyên môn (Tổng biên tập: Hòa thượng Thích Tiến Đạt, Hòa thượng. TS Thích Gia Quang, GS.TS Lê Mạnh Thát, GS.TS Đinh Khắc Thuân, Thượng tọa Thích Tiến Đạt, Thượng tọa Thích Thanh Vân, PGS.TS Trần Thị Kim Oanh, Cư sĩ Giới Minh, TS. Nguyễn Huy Khuyến, Nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Khải, Cư sĩ Trần Ngọc Thoan, Cư sĩ Nguyễn Xuân Trung, Nguyễn Thị Thu Dung, Phạm Thị Giang, Nguyễn Minh Vương) 
 • Ban đề án (Nguyễn Huy Khuyến, Trần Ngọc Thoan, Nguyễn Xuân Trung, Trần Hải Vân, Nguyễn Thị Loan, Phan Anh Dũng, Nguyễn Minh Vương)
 • Ban hợp tác quốc tế (Khoa Anh Việt, Nguyễn Huy Khuyến, Nguyễn Xuân Trung, Phan Anh Dũng) 
 • Ban Hộ pháp (Nguyễn Huy Khuyến, …..)

ý nghĩa của logo trung tâm tư liệu phật giáo việt nam

Một hình tròn đồng tâm tượng trưng cho trái đất, bên trong hình tròn là hình ảnh tháp Đa Bảo chùa Đại Từ Ân được xây dựng từ hình tượng tháp Đa Bảo trong kinh Pháp Hoa.
 
Hai bên tháp Đa Bảo là hình ảnh biểu tượng quyển sách đang mở ra tượng trưng cho Kinh sách, hai trang sách này bên phải là Pháp bên trái là Bảo. Phía dưới tháp Đa Bảo là hình ảnh tam sơn trên làn sóng nước được lấy từ hình ảnh sóng ở chân cột chùa Dạm thời Lý.
 
Tam sơn và sóng biển là biểu tượng quốc gia thống nhất toàn vẹn lãnh hải và đất liền. Ngoài ra Tam sơn cũng là chỉ 3 đỉnh núi của Phật giáo Việt Nam là Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc.
 
“Lúc bấy giờ trước Phật có tháp bằng bảy báu, cao năm trăm do-tuần, ngang rộng hai trăm năm mươi do-tuần, từ dưới đất vọt lên trụ giữa không trung, được trang nghiêm bằng đủ các vật báu, năm nghìn bao lơn, ngàn muôn phòng ốc, vô số tràng phan, chuỗi ngọc, linh báu. Bốn mặt bay mùi hương chiên đàn đầy khắp thế giới”.
 
Tháp Đa Bảo chùa Đại Từ Ân nơi đặt Trung tâm Tư liệu Phật giáo Việt Nam còn có một đặc sắc mà chưa nơi nào có, đó là phần chân đế tháp được xây dựng để bảo quản tượng Phật và các báu vật khác của Phật giáo. Vì vậy mà có hình tượng tháp Đa Bảo trên logo của Trung tâm.

Tham gia cùng chúng tôi

Góp sách

Đóng góp tài liệu và sách cho dự án

Chi tiết

Thỉnh sách

Tìm tài liệu – thỉnh sách miễn phí

Chi tiết

Cộng đồng

Tham gia đóng góp và thảo luận

Nhóm Facebook